Privacybeleid - SECOMP Nederland GmbH

Privacybeleid

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacy beleid onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

  • Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website? - De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in de impressum van deze website.
  • Hoe verzamelen we uw gegevens? - Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld door ons hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan b.v. om gegevens gaan die u invoert in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-aanvraag). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.
  • Waar gebruiken we uw gegevens voor? - Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze websitewerking te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.
  • Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens? - U hebt op elk moment het recht op gratis informatie over de oorsprong, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat wordt vermeld in deze tekst. Bovendien hebt u het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysehulpmiddelen en hulpprogramma's van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet worden teruggevoerd naar jou. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacy beleid.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy Policy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacy beleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacy beleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico's kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot voor de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

SECOMP Nederland GmbH
Christiaan Huygensweg 38 H
3225 LD Hellevoetsluis
Nederland

Telefoon   :   +31 181 390030   |   E-Mail   :  info@secomp.nl

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde in een standaard, machinaal leesbaar formaat te verwerken. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering voor beveiligingsdoeleinden en om de overdracht van gevoelige inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als webbeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van "http: //" in "https: //" en het slotsymbool in uw browserlijn.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u bij ons indient, niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingen op deze website

Als na het afsluiten van een op vergoedingen gebaseerd contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld een rekeningnummer voor machtiging voor automatische incasso), dan zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen.

De betalingstransacties via het gemeenschappelijke betaalmiddel (VisaCard, MasterCard, automatische incasso, enz.) Vinden - indien aangeboden door ons - uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van "http: //" in "https: //" en het slotsymbool in uw browserlijn.

In het geval van versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

U heeft het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in deze tekst staat.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van de gepubliceerde informatie in de context van de contactinformatie voor het afdrukken van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de pagina's behouden zich nadrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam-e-mails.

3. Data Protection Officer

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Heer H. C. Huber
Kleinoberfeld 7
76135 Karlsruhe
Duitsland

E-Mail   :   dpo@secomp.nl

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd en ingeschakeld bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (zoals winkelwagenfuncties), worden gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, lid. AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacy beleid.

Server log files

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browser type en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lid. b AVG, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

Contact formulieren

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is daarom uitsluitend op uw toestemming gebaseerd (artikel 6 (1) lid. AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die zijn uitgevoerd tot de intrekking, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

De informatie die u verstrekt in het contactformulier blijft bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag verwijdert (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name retentieperioden - blijven onaangetast.

Verwerkingsgegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6 par. 1 lid. b AVG, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen of in rekening te brengen voor het gebruik van de dienst.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor onlinewinkels, detailhandelaren en goederenafhandeling

We dragen alleen persoonlijke gegevens over aan derden als dit nodig is in de loop van het contract, bijvoorbeeld aan de bedrijven die zijn belast met de levering van de goederen of de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling.. 

Een ander overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verzending. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor reclamedoeleinden, doet zich niet voor.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lid. b AVG, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van het contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven alleen persoonlijke gegevens door aan derden indien dit noodzakelijk is binnen het kader van het contract, bijvoorbeeld aan de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling.

Een verdere verzending van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verzending. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor reclamedoeleinden, doet zich niet voor.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lid. b AVG, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

5. Sociale media

Facebook-Plugins (Like & Share-Button)

Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook-plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de "Like-Button" ("Vind ik leuk") op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US

Wanneer u onze pagina's bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site heeft bezocht met uw IP-adres. Als u op de "Like-Button" op Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Als gevolg hiervan kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook. Verdere informatie is te vinden in het privacy beleid van Facebook op: 

https://nl-nl.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's associeert met uw Facebook-gebruikersaccount, logt u uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Twitter Plugin

Op onze pagina's zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies zijn beschikbaar via Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door Twitter en de "Re-Tweet" -functie te gebruiken, worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en gedeeld met andere gebruikers. Deze gegevens worden ook verzonden naar Twitter. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Zie voor meer informatie het privacy beleid van Twitter op: 

https://twitter.com/en/privacy

Uw privacy-instellingen op Twitter zijn te veranderen in de onderstaande accountinstellingen link https://twitter.com/account/settings.

Google+ Plugin

Onze sites gebruiken functies van Google +1. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA..

Informatie verzamelen en delen: met de knop +1 van Google kun je informatie wereldwijd plaatsen. De knop Google + 1 biedt u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u een +1 geeft voor een stukje inhoud en informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw + 1's kunnen naast uw profielnaam en foto worden weergegeven in Google-services, zoals zoekresultaten of in uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op internet.

Google registreert informatie over uw + 1-activiteit om de services van Google voor u en anderen te verbeteren. Als u de Google + 1-knop wilt gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig met ten minste de naam die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie van u hebben.

Gebruik van de verzamelde informatie: naast het hierboven beschreven gebruik, wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacy beleid van Google. Google kan beknopte statistieken over de + 1-activiteit van gebruikers publiceren of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

6. Analysehulpmiddelen en adverteren

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 par. 1 lid. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimiseren

We hebben de functie IP-anonimiseren op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser Plugin

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: 

Google Analytics uitschakelen

Raadpleeg het Privacy beleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Orderverwerking

We zijn een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

7. Newsletter

Nieuwsbrief data

Als u de nieuwsbrief op de website wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief , Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het leveren van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, lid 1, , AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link "Abonnement opzeggen" in de nieuwsbrief. De wettelijkheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingsoperaties blijft onveranderd door de intrekking.

De gegevens die bij ons worden gedeponeerd met het oog op het verkrijgen van de nieuwsbrief worden door ons uit de nieuwsbrief bewaard tot uw annulering en worden verwijderd na annulering van de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (zoals e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven ongewijzigd.

8. Plugins en Tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-pagina van Google. Site-operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer je een van onze YouTube plug-in ingeschakelde sites bezoekt, word je verbonden met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's je hebt bezocht.

Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, kun je met YouTube je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelen. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lid. AVG.

Raadpleeg het Privacy beleid van YouTube voor meer informatie over het omgaan met gebruikersinformatie: 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze website. Provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Met reCAPTCHA willen we controleren of de gegevensinvoer op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) gebeurt door een mens of door een geautomatiseerd programma. Om dit te doen analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (zoals IP-adres, klik gedrag of muisbewegingen gemaakt door de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses bevinden zich volledig op de achtergrond. Bezoekers van de site worden niet op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

Gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 van AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn websites tegen misbruik van automatische spionage en SPAM.

Raadpleeg de volgende links voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacy beleid van Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

Data Protection Officer

Heer H. C. Huber
Kleinoberfeld 7
76135 Karlsruhe
Duitsland

dpo@secomp.nl