Privacybeleid

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacy beleid onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

 • Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website? - De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in de impressum van deze website.
 • Hoe verzamelen we uw gegevens? - Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld door ons hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan b.v. om gegevens gaan die u invoert in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-aanvraag). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.
 • Waar gebruiken we uw gegevens voor? - Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze websitewerking te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.
 • Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens? - U hebt op elk moment het recht op gratis informatie over de oorsprong, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat wordt vermeld in deze tekst. Bovendien hebt u het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysehulpmiddelen en hulpprogramma's van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet worden teruggevoerd naar jou. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacy beleid.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy Policy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacy beleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacy beleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico's kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot voor de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

SECOMP Nederland GmbH
Christiaan Huygensweg 38 H
3225 LD Hellevoetsluis
Nederland

Telefoon   :   +31 181 390030   |   E-Mail   :  info@secomp.nl

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

Wettelijke functionaris voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

We hebben een functionaris voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor ons bedrijf aangesteld.

HUBER Datenschutz
H.C. Huber, GL
Konrad-Adenauer-Straße 25
DE-67376 Harthausen

E-Mail: info@huberdatenschutz.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen direct mail (artikel 21 AVG)

Als de gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1, AVG, u hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve wettelijke basis waarop een verwerking is gebaseerd, vindt u in dit privacy beleid. Als u bezwaar maakt, zullen we de verwerking van uw persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij we het bewijs kunnen leveren van dwingende legitieme redenen voor verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of verwerking voor het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims ( Bezwaar volgens artikel 21 Abs. 1 AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens niet langer gebruikt voor directe reclame (bezwaar onder art. 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de AVG hebben de betrokken personen het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om te klagen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde in een standaard, machinaal leesbaar formaat te verwerken. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering voor beveiligingsdoeleinden en om de overdracht van gevoelige inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als webbeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van "http: //" in "https: //" en het slotsymbool in uw browserlijn.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u bij ons indient, niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingen op deze website

Als na het afsluiten van een op vergoedingen gebaseerd contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld een rekeningnummer voor machtiging voor automatische incasso), dan zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen.

De betalingstransacties via het gemeenschappelijke betaalmiddel (VisaCard, MasterCard, automatische incasso, enz.) Vinden - indien aangeboden door ons - uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van "http: //" in "https: //" en het slotsymbool in uw browserlijn.

In het geval van versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Informatie, annulering en rectificatie

U heeft het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in deze tekst staat.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens ontkent, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
 • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig is, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van te verwijderen.
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt deze nodig voor het uitoefenen, verdedigen of afdwingen van juridische claims, hebt u het recht om te eisen dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt in plaats van te worden verwijderd.
 • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van artikel 21, lid 1, AVG, moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en die van ons. Zolang het niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of voor belangrijk openbaar belang de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van de gepubliceerde informatie in de context van de contactinformatie voor het afdrukken van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de pagina's behouden zich nadrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd en ingeschakeld bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (zoals winkelwagenfuncties), worden gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, lid. AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als om een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, AVG; de toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Als andere cookies (bijv. Cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk in dit privacy beleid behandeld.

Meer cookie-informatie
Deze cookieverklaring is opgesteld en bijgewerkt door Consent Management - CookieFirst.

Server log files

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • Browser type en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van het serververzoek
 • IP-adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en de optimalisatie van zijn website - voor dit doel moeten de logbestanden van de server worden vastgelegd.

Contact formulieren

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, b AVG, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of vereist is om precontractuele acties uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de tot ons gerichte verzoeken (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) of uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG), indien deze werd gevraagd.

De informatie die u verstrekt in het contactformulier blijft bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag verwijdert (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name retentieperioden - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw verzoek, inclusief alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek), opgeslagen en verwerkt door ons voor het verwerken van uw verzoek. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, b AVG, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of vereist is om precontractuele acties uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 (1) a AVG) en / of op onze legitieme belangen (artikel 6 (1) (f) AVG), omdat we een legitiem belang hebben bij de effectieve Verwerking van aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt om uw toestemming voor de opslag te verwijderen, in te trekken of het doel voor de gegevensopslag weg te laten (bijv. Na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de respectieve aanbieding of service waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we de registratie weigeren.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de reikwijdte van het aanbod of in geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, vindt plaats met het oog op het uitvoeren van de gebruiksrelatie die is vastgelegd door de registratie en, indien nodig, voor het sluiten van verdere contracten (Art. 6 (1) (b) AVG).

De gegevens die tijdens de registratie zijn verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Reactiefunctie op deze website

Naast uw opmerking bevat de opmerkingenfunctie op deze pagina ook informatie over wanneer de opmerking is gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem bent, de gebruikersnaam die u hebt gekozen.

Opslag van het IP-adres:

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die commentaar schrijven. Omdat we geen reacties op deze site beoordelen voorafgaand aan activering, hebben we deze informatie nodig om op te treden tegen de auteur in geval van inbreuk, zoals beledigingen of propaganda.

Bewaartermijn van de opmerkingen:

De opmerkingen en gerelateerde gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op deze website totdat de gereageerde inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen (bijv. Aanstootgevende opmerkingen) moeten worden verwijderd.

Juridische basis:

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Art. 6 (1) lid AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De wettigheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingshandelingen blijft onaangetast door de intrekking.

Verwerkingsgegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6 par. 1 lid. b AVG, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen of in rekening te brengen voor het gebruik van de dienst.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor onlinewinkels, detailhandelaren en goederenafhandeling

We dragen alleen persoonlijke gegevens over aan derden als dit nodig is in de loop van het contract, bijvoorbeeld aan de bedrijven die zijn belast met de levering van de goederen of de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling.. 

Een ander overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verzending. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor reclamedoeleinden, doet zich niet voor.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lid. b AVG, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van het contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven alleen persoonlijke gegevens door aan derden indien dit noodzakelijk is binnen het kader van het contract, bijvoorbeeld aan de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling.

Een verdere verzending van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verzending. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor reclamedoeleinden, doet zich niet voor.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lid. b AVG, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

4. Sociale media

Plug-ins voor sociale media met Shariff

Plug-ins voor sociale media worden op deze website gebruikt (bijv. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

De plug-ins kunnen meestal worden geïdentificeerd door de respectieve sociale media-logo's. Om de privacy van deze website te waarborgen, gebruiken we deze plug-ins alleen samen met de zogenaamde "Shariff" -oplossing. Deze applicatie voorkomt dat de plug-ins die in deze website zijn geïntegreerd, gegevens overdragen aan de respectieve provider wanneer de pagina voor het eerst wordt ingevoerd.

Alleen wanneer u de respectieve plug-in activeert door op de overeenkomstige knop te klikken, wordt een directe verbinding met de server van de provider tot stand gebracht (toestemming). Zodra u de plug-in activeert, ontvangt de betreffende provider de informatie die u hebt bezocht met uw IP-adres van deze website. Als u tegelijkertijd bent aangemeld bij uw respectieve sociale media-account (bijv. Facebook), kan de respectieve provider uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount.

De activering van de plug-in vormt een toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken.

Facebook-Plugins (Like & Share-Button)

Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook-plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de "Like-Button" ("Vind ik leuk") op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US

Wanneer u onze pagina's bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site heeft bezocht met uw IP-adres. Als u op de "Like-Button" op Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Als gevolg hiervan kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook. Verdere informatie is te vinden in het privacy beleid van Facebook op: 

https://nl-nl.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's associeert met uw Facebook-gebruikersaccount, logt u uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Het gebruik van Facebook-plug-ins is gebaseerd op artikel 6, lid 1, f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op de sociale media.

Twitter Plugin

Op onze pagina's zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies zijn beschikbaar via Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door Twitter en de "Re-Tweet" -functie te gebruiken, worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en gedeeld met andere gebruikers. Deze gegevens worden ook verzonden naar Twitter. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Zie voor meer informatie het privacy beleid van Twitter op: 

https://twitter.com/en/privacy

Het gebruik van de Twitter-plug-in is gebaseerd op artikel 6, lid 1, f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op de sociale media.

Uw privacy-instellingen op Twitter zijn te veranderen in de onderstaande accountinstellingen link https://twitter.com/account/settings.

Google+ Plugin

Onze sites gebruiken functies van Google +1. Provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Informatie verzamelen en delen: met de knop +1 van Google kun je informatie wereldwijd plaatsen. De knop Google + 1 biedt u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u een +1 geeft voor een stukje inhoud en informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw + 1's kunnen naast uw profielnaam en foto worden weergegeven in Google-services, zoals zoekresultaten of in uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op internet.

Google registreert informatie over uw + 1-activiteit om de services van Google voor u en anderen te verbeteren. Als u de Google + 1-knop wilt gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig met ten minste de naam die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie van u hebben.

Gebruik van de verzamelde informatie: naast het hierboven beschreven gebruik, wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacy beleid van Google. Google kan beknopte statistieken over de + 1-activiteit van gebruikers publiceren of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

5. Analysehulpmiddelen en adverteren

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analyse-tool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als om een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, AVG; de toestemming is te allen tijde herroepbaar.

IP-anonimiseren

We hebben de functie IP-anonimiseren op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser Plugin

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: 

Google Analytics uitschakelen

Raadpleeg het Privacy beleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Orderverwerking

We zijn een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische functies in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden geproduceerd die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account, of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in de sectie "Oppositie tegen gegevensverzameling".

bewaartijd

Gegevens van Google en gebruikersniveau gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijvoorbeeld gebruikers-ID's) of promotie-ID's (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID's) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden onder de volgende link:

https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we de zogenaamde Conversion Tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina's op deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en we herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van adverteerders. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een tag-tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u zich hiervoor afmelden door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig uit te schakelen via de internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van "conversiecookies" en het gebruik van deze trackingtool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als om een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, AVG; de toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Zie het privacy beleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking:

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

U kunt uw browser zo instellen dat u alleen wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en cookies in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen toestaan of in het algemeen het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser uitsluiten en activeren. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

6. Newsletter

Nieuwsbrief data

Als u de nieuwsbrief op de website wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief , Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het leveren van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, lid 1, , AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link "Abonnement opzeggen" in de nieuwsbrief. De wettelijkheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingsoperaties blijft onveranderd door de intrekking.

De gegevens die bij ons worden gedeponeerd met het oog op het verkrijgen van de nieuwsbrief worden door ons uit de nieuwsbrief bewaard tot uw annulering en worden verwijderd na annulering van de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (zoals e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven ongewijzigd.

Na uw invoer uit de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres bij ons of de nieuwsbriefserviceprovider worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AVG). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

Extern bedrijf voor newsbrief

We gebruiken een externe bedrijf voor het verzenden van nieuwsbrieven. Met dit externe bedrijf zijn afspraken gemaakt voor de verwerking van bestelgegevens, om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Wij werken samen met de volgende dienstverlener:

Inxmail GmbH
Wentzingerstr. 17
79106 Freiburg
Duitsland

7. Plugins en Tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-pagina van Google. Website-exploitant is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer u een van onze websites bezoekt die YouTube bevatten, wordt u verbonden met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie zal u. a. gebruikt om videostatistieken vast te leggen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd en ingeschakeld bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, f AVG Als om een dergelijke toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend gebaseerd op artikel 6, lid 1, AVG; de toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Raadpleeg voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens het privacy beleid van YouTube op:

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze website. Provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Met reCAPTCHA willen we controleren of de gegevensinvoer op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) gebeurt door een mens of door een geautomatiseerd programma. Om dit te doen analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (zoals IP-adres, klik gedrag of muisbewegingen gemaakt door de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses bevinden zich volledig op de achtergrond. Bezoekers van de site worden niet op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

Gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 van AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn websites tegen misbruik van automatische spionage en SPAM.

Raadpleeg de volgende links voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacy beleid van Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

8. Betalingsprovider en wederverkoper

PayPal

Op deze website bieden wij, onder andere Betaling via PayPal. Aanbieder van deze betalingsservice is PayPal (Europa) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal" genoemd).

Als u ervoor kiest om te betalen via PayPal, de betaling informatie die u op PayPal ingevoerd, worden overgedragen.

De overdracht van gegevens aan PayPal op basis van art. 6 lid. 1  AVG (toestemming) en artikel 6, lid 1, b AVG (verwerking om een contract uit te voeren). U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van historische gegevensverwerkingsactiviteiten.

9. Eigen diensten

Omgaan met gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, per post of via het online aanvraagformulier). Hieronder zullen we u informeren over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die tijdens het sollicitatieproces zijn verzameld. We zorgen ervoor dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming zal zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Bereik en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, zullen wij uw gerelateerde persoonlijke gegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen in het kader van sollicitatiegesprekken, enz.) verwerken, voor zover dit noodzakelijk is voor een beslissing over de vestiging van een dienstverband. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, lid. b AVG (algemene contractinitiatie) en - als u uw toestemming hebt gegeven - artikel 6, lid 1, lid. een AVG. De toestemming is te allen tijde herroepbaar. Uw persoonlijke gegevens worden alleen binnen ons bedrijf doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw aanvraag.

Als de aanvraag succesvol is, worden de door u ingediende gegevens verwerkt op basis van § 26 AVG-new en artikel 6, lid 1, lid. b AVG voor het uitvoeren van de arbeidsrelatie in onze gegevensverwerkingssystemen.

Bewaartermijn van de gegevens

Als we u geen vacature kunnen aanbieden, als u een vacature weigert of uw sollicitatie intrekt, behouden we ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens over te dragen op basis van onze legitieme belangen (art. 6 (1) lid. AVG) tot 6 maanden vanaf het einde van het aanvraagproces (afwijzing of intrekking van de aanvraag) die bij ons moet worden bewaard. Daarna worden de gegevens verwijderd en worden de fysieke applicatiedocumenten vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Als blijkt dat de gegevens nodig zijn na het verstrijken van de periode van 6 maanden (bijvoorbeeld als gevolg van een hangend of hangend juridisch geschil), vindt de annulering niet plaats voordat het doel voor verdere opslag is verstreken.

Langere opslag kan ook plaatsvinden als u uw toestemming hebt gegeven (artikel 6, lid 1, onder a) AVG) of als wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens het verwijderen verhinderen.

Toelating tot de kandidatenpool

Als we u geen passende vacature kunnen aanbieden, kunt u zich mogelijk alsnog laten toevoegen aan onze kandidatenpool. In het geval van toelating worden alle documenten en informatie uit de sollicitatie opgenomen in de kandidatenpool, om contact met u op te nemen in geval van geschikte vacatures.

Toelating tot de pool van kandidaten is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 6, lid 1, AVG). Het indienen van de toestemming is vrijwillig en houdt geen verband met het huidige aanvraagproces. De getroffen persoon kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dit geval worden de gegevens uit de aanvragerspool onherroepelijk verwijderd, op voorwaarde dat er geen juridische redenen zijn voor opslag.

De gegevens uit de pool van aanvragers worden onherroepelijk verwijderd uiterlijk twee jaar nadat de toestemming is gegeven.

HUBER Datenschutz

Functionaris voor gegevensbescherming

HUBER Datenschutz
H. C. Huber, Datenschutzauditor, persCert (TÜV) Rheinland
Konrad-Adenauer-Straße 25
DE-67376 Harthausen

info@huberdatenschutz.de

Ben je zeker?